mgr Aleksandra Goździk-­Brokowska

psycholog, terapeuta uzależnień, filolog

Absolwentka Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Swoje kwalifikacje pogłębia na warsztatach dotyczących pracy z uzależnieniami behawioralnymi – m.in. od hazardu, internetu, jedzenia. Uczestniczy także w innych specjalistycznych szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych terapeutów.

Słuchaczka Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Erickonowskim. Obecnie jest

w trakcie uzyskiwania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień według standardów

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zdobywając doświadczenie zawodowe odbyła m.in. praktykę z pacjentami chorymi na

nowotwory oraz pracowała jako wolontariuszka z dziećmi autystycznymi. Tłumaczka materiałów dotyczących zagadnień społecznych i radzenia sobie z agresją dla organizacji pozarządowych.

W swojej pracy jest zwolenniczką terapii “szytej na miarę” każdego Pacjenta.W zależności od potrzeb zgłaszającej się osoby i rodzaju jej trudności, stara się łączyć różne podejścia terapeutyczne m.in. terapię humanistyczną, behawioralno-­poznawczą, schematów, koherencji, skoncentrowaną na rozwiązaniach. Najchętniej czerpie z doświadczeń terapii Miltona Erickona i jego uczniów, poszukując mocnych stron i umiejętności Pacjentów oraz wykorzystując ich dotychczasowe doświadczenia w osiągnięciu pozytywnej zmiany.

Zajmuje się diagnozą uzależnień. Pracuje z osobami mającymi trudność z kontrolowaniem używania substancji psychoaktywnych oraz czynności takich jak np. korzystanie z internetu.

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych m.in.:

­ – chcących poprawić swoje relacje interpersonalne

­ – pragnących nauczyć się lepiej rozpoznawać i wyrażać swoje emocje

­ – żyjących w związku z osobą uzależnioną

­ – pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (DDA)

­ – pochodzących z rodzin dysfunkcjonalnych (DDD)

­ – doświadczających trudności w podejmowaniu decyzji

­ – zainteresowanych rozwojem osobistym

Wspiera osoby doświadczające kryzysów emocjonalnych i kryzysów w związkach.

Pomaga w radzeniu sobie z:

­ – nadmiernym lękiem

­ – stresem

­ – nieśmiałością

­ – niską samooceną

­ – wyrażaniem złości

Jej praca jest objęta stałą superwizją u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa

Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Możliwe konsultacje i psychoterapia także w jęz. angielskim i włoskim.

Kontakt