Logopedia

specjalista: Julia Mańkowska

cena: od 60min – od 100 do 180zł

(ur.1986) Aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu,
Logopeda, abolwentka podyplomowych studiów WSKIMS w Warszawie na wydziale logopedii medialnej.
Pracuje w filmie i teatrze.
Ma duże doświadczenie jako pedagog, prowadzi regularne warszaty teatralne z dziećmi i młodzieżą w Akademii Młodego Aktora w Warszawie.
Prowadzi sesje logopedyczne dla dzieci i dorosłych – system prowadzenia tych zajęć jest dość niekonwencjonalny, skupia się na aparacie mowy i na kulturze słowa, ale również na pobudzaniu wyobraźni i rozwoju osobowości.
Pisze felietony o kształtowaniu się języka na stronie “dzielnicarodzica”
Współpracuje z firmą szkoleniową Piont, gdzie prowadzi warsztaty z emisji głosu, prawidłowego oddychania, aktorstwa, komunikacji społecznej.
Przygotowuje młodych adeptów do egzaminów do szkół teatralnych.
Pracuje w telewizji EDUSAT jako dziennikarz, prowadzi programy kulturalno – rozrywkowe.

SESJE Z DZIEDZINY LOGOPEDII ARTYSTYCZNEJ

1. WYPROWADZANIE WAD WYMOWY U DZIECI I DOROSŁYCH

Bardzo ważny aspekt w języku nie tylko polskim. Warto zadbać o jakość
mówienia, gdy pojawia się pewna niepłynność lub wada wymowy, trzeba
spróbować podjąć wysiłek i włożyć pracę w doskonalenie języka, efekty mogą
się okazać zaskakujące.

2. PRZYGOTOWANIA DO WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Zaawansowana forma pracy, potrzebna osobom chcącym zaistnieć w mediach.
Praca przed kamerą, przy mikrofonie, na scenie czy estradzie- to
umiejętności, które się zdobywa przez doświadczenie, ale przede
wszystkim przez regularny trening.

3. NAUKA PRAWIDŁOWEGO ODDYCHANIA I WARSZTATY EMISJI GŁOSU

Oddech jest najbardziej podstawowym elementem życia, bez którego nie
sposób funkcjonować. Jednak w większości ludzie źle oddychają – spłycają
oddech, emisja powietrza jest nieprawidłowa, na niepotrzebną pracę są narażone
nasze płuca i gardło. Właściwy oddech zapewni komfort i świadomość życia. Pozwoli
zaprzyjaźnić się z naszym organizmem.

4. SZKOLENIE POPRAWNEJ POLSZCZYZNY I KULTURY SŁOWA

Zwracanie uwagi na akcentacje, dobieranie słownictwa, na kształt
polszczyzny i próba jej pielęgnacji, w dobie szybkiego mówienia i komunikacji
elektronicznej często zapomina się o elastyczności aparatu mowy.

5. SZTUKA WERBALIZACJI MYŚLI I EKSPRESJI EMOCJI

Poukładane myśli i harmonia emocji to dwie bardzo ważne jednostki, o
których często zapominamy, gdyż brak nam czasu na zastanowienie. Te części
składowe naszego funkcjonowania wydobywają precyzję, pewność siebie,
kształtują osobowość i podkreślają temperament.

6. ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE

Każdy z nas jest aktorem. Trzeba poznać podstawowe narzędzia, które
pozwolą łatwiej żyć. Poprzez świadomość prawidłowego oddechu, emisji głosu,

zdyscyplinowania swojego języka i emocji warto pójść dalej. Zadania
aktorskie są zaledwie prowokacją do bliższego poznania siebie. Musimy
zapomnieć o tym, co wiemy o sobie, by dotrzeć w zupełnie nowe miejsca, w
nową emocjonalność. Te zajęcia pozwalają na zbudowanie świadomej
fabryki własnych reakcji, zachowań i emocjonalnych zmagań z własną wrażliwością.

Kontakt